Algemene Leden Vergadering 27-06-2019

Op 27-06-2019 vindt een extra ALV plaats.
Hierbij de documenten ter voorbereiding.

Agenda ALV 27-06-2019

Voorstel aanpassing HH reglement per 27-06-2019

Voorstel wijziging Statuten van Tennisvereniging Loon op Zand 27-06-2019